Thursday, July 14, 2011

Part 2: Myths, Legends, Tales (Self-Administered Test)

Dr Abe V Rotor 
with Ms Melly C Tenorio Paaralang Bayan sa Himpapawid (School on Air)
738 DZRB 8 to 9 evening class Monday to Friday 

              The armless goddess, Venus de Milo. Restore her arms and she loses her beauty.

A. Identify the following important characters in Mythology.
1. Greek God with two faces – Janus
2. Equivalence of Adam and Eve sa Pilipino – Malakas at Maganda
3. Of all Philippine epics, which one is the most popular – Biag ni Lam-ang
4. Kung Zeus ang chief god ng Greek mythology, sino naman sa atin? Bathala
5. Sa lahat na legend sa Pilipinas ano ang pinakapopular – lalong lalo sa katagalogan? Maria Makiling

6. Ang pangalan ng Visayan supreme deity na nakatira sa Mt Lanlaon – Kan-Laon (or Lalahon)
7. Ang isang nobela ni Robert Loius Stevenson tungkol sa isang tanyang na doctor, ngunit doctor sa awaw at halimaw. Dr. Jekyll and My Hyde
8. Heracles sa mga Roman ngunit _________________ originally sa mga Greeks. (Hercules)
9. Half-man, half-horse – Centaur sa Greek mythology, ___________ sa atin
Tikbalang
10. Ang Golden Fleece ay balat ng anong hayop? Tupa, a ram

11. The Aztecs – ancestors of the Mexican – offered human sacrifice by the hundreds to their God which is the __________sun (To assure that it will return every morning.)
12. The early Egyptians believe in the afterlife of their rulers, what do they do to the body of their ruler to prepare him for the afterlife? Mummy.
13. Pinakacompletong burial chamber na nadiscover – intact lahat at nasa Egyptian Museum ngayon ang bankay at lahat na isinama sa kanyang libing. Who is this pharaoh – Tutankhamen (or King Tuts)
14. Ang simbolo ng haloween sa America, isang claseng prutas na malaki at nilalagyan nila ng kandila sa loob. Anong halaman ito – pumpkin, relative of the squash.
15. Ang pangalan ng isang maunlad na siyudad during the in pre-classical Greece na biglang nawala sa mapa at walang survivor to tell the tale – Atlantis

16. Ang tahanan ng mg adios and diosas sa Greece – Mt Olympus
17. Matngkad siya, magaling tumugtog ng fluta, inakay niya lahat ng dada sa isang cuidad sa Germany; tinangian ng mayor na bayaran pagkatapos. Ang sumunod na kanyang tinugtog ay para naman sa mga bata, sa sumunod sila sa bundok and disappeared - Pied Piper
18. Isang legendary hero, did not submit himself to a foreign dictator in his own country, was force to shot an apple atop the head of his son – and hit it – then killed the invader. William Tell
19. Poet, novelist, professor sa America wrote the Tale of Acadie. Who is the principal character, whose name is more popular than the title of the book? - Evangeline
20. He saved his country by plugging his arm into a hole on the dike to prvent water from flooding. He was found dead the following morning, but he saved _______ anong country? Holland

21. Legend tungkol sa magaling sa pana, kaibigan ng mga mahihirap, inaapi. He rob the rich to help the poor, siya ay siang legendary hero of England, Robin Hood
22. Nakatulog siya ng matagal, at lumipas ang mga mahahalagang pangyayariu katulad ng War for America’s independence. Paggising niya he did know anyone including himself - Rop van Winkle.
23. Stories about old Arabia – Scheherazade 1001 Nights
24. Ang pintuan inside is treasure, anong sasabihin? Open Sesame.
25. Novela ng isang piloto sa Sahara, he met a little prince – The Little Prince.

Trivia: Mga unang tao sa Scandinavia more than two thousand years ago – nakakatakot sila, giants in size, marauders, blood thirsty – but they had their own civilization. Vikings (their god - Odin) ~

End of Part 2

No comments: