Thursday, July 6, 2017

Filipino Classical Music: Sa Libis ng Nayon eNGLISH TRANSLATION

Dr Abe V Rotor 
 Living with Nature School on Blog 

Sa Libis ng Nayon is one of the most popular countryside songs in the Philippines.  It is sang with guitar or piano accompaniment, or by an orchestra on stage.  Every Filipino knows the melody and can hum it too. I am posting the original lyrics written by Santiago S Suarez, and a painting by Fernando Amorsolo that perfectly matches the song.                       
Kahit na gabing madilim sa libis ng nayon
Taginting nitong kudyapi ay isang himatong
Maligaya ang panahon sa lahat ng naroroon
Bawa't puso'y tumutugon sa nilalayon
Puno ng kawayan ay naglangitngitan
Lalo na kung hipan ng hanging amihan
Ang katahimikan nitong kaparangan
Pinukaw na tunay nitong kasayahan.
Kung ang hanap mo ay ligaya sa buhay
Sa libis ng nayon doon manirahan
Taga-bukid man may gintong kalooban
Kayamanan at dangal ng kabukiran
Ang liwanag ng buwan at kislap ng bituin
Ay nag-aalay ng aliw.
kung ang puso'y ang hanap ay paglalambing
Awit ng parang ay dinggin.
Ang pagibig man din dito nagsupling
At kapag nasiphayo'y luksang libing.
Kaya't ang payo ko ay inyong susundin
Bukid ay dapat mahalin.~
                             

No comments: