Sunday, September 2, 2012

Part 3: Myths, Legends and Tales Self-Administered Test (True or False)

Dr Abe V Rotor 

Living with Nature - School on Blog

DZRB 738 AM Paaralang Bayan sa Himpapawid with Ms Melly C Tenorio

Monday to Friday, 8 to 9 Evening Class


Bathala


Maria Makiling 
Lam-ang 


Part 3  Myths, Legends, Tales
A. Identify the following important characters in Mythology.
 1. Greek God with two faces. 
 2. Equivalence of Adam and Eve sa Pilipino 
 3. Of all Philippine epics, which one is the most popular?
 4. Kung Zeus ang chief god ng Greek mythology, sino naman sa atin?  
 5. Sa lahat na legend sa Pilipinas ano ang pinakapopular – lalong lalo sa katagalogan?   
 6. Ang pangalan ng Visayan supreme deity na nakatira sa Mt Lanlaon.
 7. Ang isang nobela ni Robert Loius Stevenson tungkol sa isang tanyag na doctor, ngunit halimaw sa gabi.  
 8. Heracles sa mga Roman ngunit _________________ originally sa mga Greeks. 
 9. Ang Golden Fleece ay balat ng anong hayop?
 10. The Aztecs – ancestors of the Mexican – offered human sacrifice by the hundreds to their God which is the __________
 1. The early Egyptians believe in the afterlife of their rulers.  What do they do to the body of their ruler to prepare him for the afterlife? 
 2. Pinakakumpletong burial chamber na nadiscover – intact lahat  at nasa Egyptian Museum nagyon ang bankay at lahat na isinama sa kanyang libing.  Who is this pharaoh?  
 3. Ang simbolo ng haloween sa America, isang claseng prutas na malaki at nilalagyan nila ng kandila sa loob.  Anong halaman ito?
 4. Ang pangalan ng isang maunlad na siyudad during the in pre-classical Greece na biglang nawala sa mapa at walang survivor to tell the tale. 
 5. Ang tahanan ng mga diyos and diyosas sa Greece. 
 6. Matangkad siya, magaling tumugtog ng fluta, inakay niya lahat ng daga sa isang cuidad sa Germany; tinangian ng mayor na bayaran pagkatapos.  Ang sumunod na kanyang tinugtog ay para naman sa mga bata, at sumunod sila sa bundok and disappeared -  
 7. Isang legendary hero, did not submit himself to a foreign dictator in his own country, was force to shot an apple atop the head of his son – and hit it – then killed the invader.  
 8. Poet, novelist, professor sa America  wrote the Tale of Acadie.  Who is the principal character, whose name is more popular than the title of the book?
 9. He saved his country by plugging his arm into a hole on the dike to prevent water from flooding.  He was found dead the following morning, but he saved _______. (what country?) 
 10. Legend tungkol sa magaling sa pana, kaibigan ng mga mahihirap, inaapi.  He rob the rich to help the poor, siya'y isang legendary hero of England,  
 11. Nakatulog siya ng matagal, at lumipas ang mga mahahalagang pangyayari katulad ng War for America’s independence.  Paggising niya, he did know anyone including himself.  
 12. Stories about old Arabia.
 13. Ang pintuan ng kuweba full of treasure, anong sasabihin parang bubukas?  
 14. Nobela tungkol sa isnag piloto na bumagsak ang kanyanf eroplano sa Sahara Desert.  Here he met a little prince.
 15. Mga unang tao sa Scandinavia more than two thousand years ago – nakakatakot sila, giants in size, marauders, blood thirsty – but they had their own civilization. 
Henry Wadsworth Longfellow, 
author of Evangeline

Answers:
1. Janus
2. Malakas at Maganda
3. Biag ni Lam-ang
4. Bathala
5. Maria Makiling
6. Kan-Laon (or Lalahon)
7. Dr. Jekyll and My Hyde
8. Hercules
9.Tupa, a ram
10. Sun (To assure that it will return every morning.)
11. Mummy.
12.Tutankhamen (or King Tuts)
13. Pumpkin, relative of the squash.
14. Atlantis
15. Mt Olympus
16. Pied Piper
17. William Tell
18. Evangeline
19. Holland
20. Robin Hood 
21. Rip van Winkle.
22. Scheherazade 1001 Nights
23. Open Sesame.
24. The Little Prince
25.  Vikings (their god - Odin)No comments: